Showing 1–12 of 19 results

Feuerhand (อ่านว่า ฟอยเย่อ-ฮันด์) เริ่มต้นขึ้นในปี 1870 ในเทือกเขา Saxon Ore ในเยอรมนีตะวันออก ซึ่งที่นั่น Hermann Nier ได้ทำงานในโรงงานเครื่องเงินขนาดเล็ก รวมถึงผลิตโคมไฟสำหรับคนงานเหมืองและตะเกียงในครัวเรือน เมื่อการอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น Harmann และพี่ชายของเขา Ernst ได้มาก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตตะเกียงน้ำมันก๊าดโดยเฉพาะ และครอบครัว Neir รุ่นหลังยังคงบริหารบริษัท Neir Feuerhand Company สืบต่อมาเรื่อย และในที่สุดก็กลายเป็นผู้ผลิตโคมไฟรายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษที่ 1930

สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว