ตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันก๊าดดวงแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยคุณ Max Graetz ที่เมืองเบอร์ลิน เยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1910และอีก 7 ปีต่อมา คุณ Max ซึ่งได้กลายเป็นผู้จัดการบริษัท Ehrich and Graetz ก็ทำการผลิตตะเกียงเจ้าพายุออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ “Petromax” และ Petromax ต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งคุณภาพและความทนทานของตะเกียงเจ้าพายุที่รู้จักและวางขายไปทั่วโลก

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก